Polityka prywatności | Ergonomiczne meble dla dzieci

Polityka prywatności

 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów w Sklepie Małe Formaty Sp. z o.o.

2. Dane osobowe Klienta są umieszczane w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów realizacji umowy sprzedaży, w tym w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, dostarczenia zamówionych produktów, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane są gromadzone tylko w takim zakresie, w jakim to jest konieczne, dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.

3. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Klienta.

4. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.

5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie, a także mają prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.